Op zoek naar werkingskrediet?

werkingskrediet
Krediet voor individuele onderzoeker Vlaanderen.be.
Krediet voor individuele onderzoeker. Lees deze pagina voor. Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet. Dankzij de hieronder vermelde mecenaten kan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek FWO een aantal extra kredieten aan navorsers financieren.
poetshulp
werkingskrediet ANW Algemeen Nederlands Woordenboek.
Publicaties over het ANW. Over het ANW. Publicaties over het ANW. Zoek werkingskrediet ook in.: CHN login nodig. Algemene grammaticale gegevens. Dit artikel bevat nog geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands.
geld lenen
Financiering van doctoraatsonderzoek Universiteit Gent.
Hiervoor wordt in de meeste statuten een werkingskrediet toegekend aan de promotor ten behoeve van het doctoraatsonderzoek. Naast de vaste werkingskredieten die automatisch aan een project of een mandaat worden gekoppeld, kan je via competitieve selectie aanvullende werkingskredieten verwerven bij interne of externe instellingen.
coach
LOI WET.
De bijdrage opgelegd aan de Vrije Kinderbijslagfondsen en aan de Bijzondere Compensatiekassen onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, met uitzondering van het Bijzonder Kinderbijslagfonds voor de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten, wordt aangerekend op de toelage die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers hun voor administratiekosten verschuldigd is en door deze laatste aan de Schatkist gestort volgens dezelfde modaliteiten.
Tent
Werkingskrediet 0 definities.
Alle woorden A-Z. Geen exacte overeenkomst gevonden. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken.
Bestelprocedure Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent.
Bestellingen plaats je op collectiekrediet een voorafname op het werkingskrediet van je vakgroep of met projectgeld. Bestellen doen we in eerste instantie bij de leveranciers van het Raamcontract Gedrukte Boeken UGent. Voor de periode 2016-2020 zijn dat Standaard Boekhandel, Delbanco en Erasmus Boekhandel.
Boffen met middelen: basisfinanciering niet voor morgen Veto.be.
Aanvullend wordt nu gewerkt aan een werkingskrediet. Dat systeem is echter vrij beperkt en moet vooral remediƫren tegen schrijnende toestanden waarbij proffen niet eens genoeg geld zouden hebben om een laptop te kopen of op congres te gaan. Zeggen dat je het onderzoeksgeld per hoofd moet verdelen en dat dan alles opgelost is, dat is te eenvoudig.
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen Individuele kredieten.
Dankzij het mecenaat van de Rik en Nel Wouters Schenking kan het FWO een extra werkingskrediet financieren. Krediet Rimaux-Bartier Schenking. Het krediet Rimaux-Bartier Schenking steunt de best gerangschikte postdoctorale onderzoeker die onderzoek verricht naar een ongeneeslijke ziekte, met een individueel werkingskrediet.
Het Vlaams woordenboek werkingskrediet.
Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet. Zo werden de personeelskredieten met 10 procent verminderd en de werkingskredieten met 20 procent, aldus Hamelinck. Bewerking door Georges Grootjans op 04 aug 2018 2119: 0 reacties.

Contacteer ons